Податкова декларац я за спец альне використання води бланк

Податкова декларація збору за спеціальне використання води

Згідно пункту 323.1 Податкового кодексу платниками збору за спеціальне використання води є: первинні водокористувачі субєкти господарювання, які використовують воду, отриману шляхом забору води з податкова декларац я за спец альне використання води водних обєктів. Вторинні водокористувачі субєкти господарювання, які використовують воду, отриману від первинних або інших водокористувачів. Субєкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Декларація зі збору за спеціальне використання води подається до податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем календарного кварталу (пункт ПКУ). Звітним періодом для платників спецводозбору є календарний квартал (стаття 328 ПКУ). Звіт заповнюється наростаючим підсумком з початку року. Збір за спеціальне використання води сплачується у. Зб р за спец альне використання. Зб_р за спец_альне. Ліміту використання води на.

  • Зб р за спец альне використання л сових ресурс. Зб р за спец альне. Спец_альн_ податков.
  • Ержавна податкова. Формуютьс за рахунок. Спецальн.

Годовая бухгалтерская отчетность включает обязательные отчет о финансовых результатах (форма 2). Отчет позволяет оценить финансовое положение. В том числе, постоянные обязательства по налогам (2421) заполняется, если при подведении итогов появилась разница по налоговому и бухгалтерскому учету. Сумма в этой строке разница, на которую увеличится или уменьшится сумма налога на прибыль, определенная к оплате. Изменения суммы отложенных налоговых платежей (2430) заполняется, если на предприятии существуют доходы или расходы, которые по бухгалтерскому учету прошли в одном периоде, а налог на них рассчитывается в последующем периоде. Прочее (2460) доплаты, пени, переплаты по налогам и др. Чистая прибыль (или убыток) виробв (2400) прибыль (до вычета налогов). «Гідрологія» 02. 11. 06. 11. 2009р. Самостійне опрацювання теми Призначення водосховищ. Водний баланс водосховищ Основні риси теплового балансу водосховищ. Постійні та тимчасові рухи водних мас у водосховищах. Вплив водосховищ на навколишнє середовище. Тематика та календарний план практичних занять податкова декларац я за спец альне використання води з гігієни та екології для студентів 6 курсу медичного факультету Гігієнічне значення сонячної радіації та особливості використання ї складових для профілактики захворювань людини та санації повітря,. Документи 1. /Прогр. Для фах. Випроб. На спец. Тов._ ком. Д.docx 2. /Прогр. Інформації забезпечується статтею 21 Закону України Про державну статистику Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність Місячний. Утверждена новая форма отчетности 5-ПН «Отчет о принятых работниках» (далее форма 5-ПН) и Инструкция по. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод Найменування регіону Ставки збору, гривень/100 куб. Метрів Автономна. #template декларации main template податкова декларац я за спец альне використання води main #template js_tmpl_auth_reg_tab template js_tmpl_auth_reg_tab #template js_tmpl_auth_reg_action #if P.login_register_tab 1 #include js_tmpl_auth_reg_soc if template js_tmpl_auth_reg_action #template js_tmpl_auth_reg_agree template js_tmpl_auth_reg_agree #template js_tmpl_auth_reg_button template js_tmpl_auth_reg_button #template js_tmpl_auth_reg_descr #if P.login_register_tab 1, для оформления подписки на выбранную рассылку, работы с интересующей вас группой или доступа в нужный вам раздел, просим авторизоваться на if #if P.login_register_tab 2, для регистрации укажите ваш e-mail адрес. Адрес должен быть действующим, на него сразу после регистрации будет отправлено письмо с инструкциями и кодом подтверждения. if template js_tmpl_auth_reg_descr #template js_tmpl_soc_auth_reg_descr. Или зарегистрируйтесь через социальную сеть. template js_tmpl_soc_auth_reg_descr #template js_tmpl_auth_reg_soc #if P.login_register_tab 1 if #if P.login_register_tab 2 if.

Форма отчетности 5 пн отчет о принятых работниках бланк

РоздІЛ XVІ. ЗБІР ЗА спецІальне використання води Документи 1. /Прогр. Для фах. Випроб. На спец. Тов._ ком. Д.docx 2. /Прогр. Комплекс домашніх завдань для учнів 4-го гімназійного класу (02. 11. 09-06. 11. 09) Українська мова Повторити за жовтим правописом (Чукіна) тему «Звертання» Домашнє читання «Девід Коперфільд» (розд. 4-5)-прочитати, виписати нові слова в словник Щітки технічні для використання в комунальних підмітальних машинах використання Для практичного використання та врахування в роботі України, раціонального використання навчального та робочого часу, забезпечення змістовного дозвілля учнівської та студентської молоді. Документи 1. /программа магистр. Doc 2. /программа. В. П. Розклад сесії для студентів ІV курсу зфн спец. Економіка підприємства( н р) (VІ семестр) В.